Dolina potrebuje zelene mejice

Dolina potrebuje zelene mejice

Občina Ajdovščina je v sklopu projekta Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini – Life ViVaCCAdapt na Ajdovskem polju konec aprila zasadila vzorčni protivetrni pas. Po načrtih strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije so zasadili 1011 sadik listnatih dreves in 152 grmovnic, ki lepo uspevajo.

https://www.primorske.si/2018/06/06/dolina-potrebuje-zelene-mejice

PROJECT CONTACTS

LIFE ViVaCCAdapt contact - Coordinating Beneficiary Regional development agency ROD Ajdovščina

Address:

Vipavska cesta 4
5270 Ajdpovščina
Slovenia

Phone:

+386 5 365 36 00

Hours:

Mon-Fri 8am - 4pm