LIFE

ViVaCCAdapt

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini
PREBERI VEČ

O PROJEKTU

Podatki o projektu Life ViVaCCAdapt; Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline.

Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt LIFE15 CCA/SI/000070 Prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam (PS) na območju Vipavske doline. Osredotoča se na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov. Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov.

  1. Priprava regionalne analize za podporo prilagajanju na PS.
  2. Razvoj in testiranje sistema odločanja o namakanju z razvito aplikacijo, ki bo, pridelovalcem vključenim v projekt, sporočila priporočeni čas in obrok namakanja, upoštevaje informacijo o vodozadrževalnih lastnostih tal, trenutni količini vode v tleh, potrebah rastlin po vodi glede na razvojno fazo, in vremensko napoved.
  3. Analiza in implementacija zelenih protivetrnih pasov, ki bo zajemala merjenje in analizo vetrovnih razmer in značilnosti vetrov v Vipavski dolini ter analizo vpliva obstoječih protivetrnih pregrad in izvedbo novega demonstracijskega območja zelenih protivetrnih pasov na površini 1000 m2.

Koordinator projekta: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

0

SKUPNA VREDNOST

0%

EU SOFINANCIRANO

1.7.0

ZAČETEK

30.6.0

KONEC

CILJI PROJEKTA

ANALIZA STANJA

Analizirati obstoječe stanje prilagajanja podnebnim spremembam.

OPREDELITEV UKREPOV

Opredeliti nabor ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe v sodelovanju z različnimi sektorji.

USKLADITEV UKREPOV

Predlagati zaporedje izvajanja ukrepov prilagajanja

OCENA UČINKOV

Oceniti učinke predlaganih ukrepov na razvoj kmetijstva.

VZPOSTAVITEV OSP

Vzpostaviti OSP – operativni sistem podpore odločanju o namakanju z namenom zmanjšanja porabe vode v kmetijstvu.

PREDSTAVITVENA OBMOČJA

Vzpostaviti predstavitvena območja za rastlinske protivetrne pasove z namenom širjenja zavedanja o njihovem pomenu v kmetijskem prostoru.

PRILAGAJANJE NA VPLIVE PODNEBNIH SPREMEMB V VIPAVSKI DOLINI

PRIČAKOVANI REZULTATI

Operativni sistemi podpore odločanju o namakanju.

Strategija prilagajanja podnebnim spremembam.

Povečanje površine rastlinskih protivetrnih pasov.

IZSLEDKI PROJEKTA

Regionalna analiza za podporo prilagajanja kmetijstva in podnebne spremembe v Vipavski dolini

Povezava do regionalne analize

Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 2017-2021

Povezava do strategije

Poročilo o vgradnji TDR merilnikov količine vode v tleh in izdelavi krivulj vodozadrževalnih lastnosti tal

Povezava do poročila

Opis prototipa SPON

Povezava do opisa prototipa

Poročilo o analizi vpliva zelenih protivetrnih pregrad

Povezava do poročila

Analiza vetrnih razmer

Povezava do analize

Strokovna ocena meril predstavljenih v Strategiji prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 2017-2021

Povezava do strokovne ocene

Elaborat: Poskusna zasaditev protivetrnih pasov v Zgornji Vipavski dolini

Povezava do elaborata

Dopolnitev elaborata: Poskusna zasaditev protivetrnih pasov v Zgornji Vipavski dolini

Povezava do dopolnitve elaborata

Poročilo o infrastrukturi zelene protivetrne pregrade

Povezava do poročila

Poročilo o projektu za širšo javnost

Povezava do poročila

Analiza stroškov in koristi

Povezava do analize

Strategija prilagajanja kmetijstva občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 - 2021

Povezava do strategije – prvi del

Povezava do strategije – drugi del

Opis delovanja sistema SPON

Povezava do opisa

Poročilo o infrastrukturi zelene protivetrne pregrade

Povezava do poročila

Pregled obstoječih in zaključenih evropskih projektov s poudarkom na prilagajanju vplivom podnebnih sprememb v ruralnih območjih

Povezava do poročila

Analiza potencialnih površin za zasaditev protivetrnih zaščitnih pasov

Povezava do analize

Zaključno poročilo o uspešnosti poskusne zasaditve protivetrnih pasov v Zgornji Vipavski dolini z analizo stroškov in koristi GWB

Povezava do poročila

After LIFE Plan

Povezava do brošure

MEDIJI O NAS

Članki in objave v medijih o projektu LIFE VivaCCAdapt

Evropski denar za Vipavsko dolino

Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine je bila uspešna na javnem razpisu LIFE 2015 in sicer s projektom Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (Adapting to the Impacts of Climate Change and the Vipava Valley). Vrednost celotnega projekta z...

Začetek novega evropskega projekta

Na sedežu Razvojne agencije ROD v Ajdovščini je bilo v ponedeljek uvodno srečanje projekta LIFE ViVaCCAdapt. Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim ekonomskim učinkom podnebnih sprememb. V sklopu projekta je načrtovan r...

PARTNERJI PROJEKTA

Seznam partnerjev projekta
RRA ROD Ajdovščina
RRA ROD Ajdovščina
Koordinator projekta
Inštitut za vode RS
Inštitut za vode RS
Partner
Občina Ajdovščina
Občina Ajdovščina
Partner
BO-MO svetovalno podjetje d.o.o.
BO-MO svetovalno podjetje d.o.o.
Partner
Hidrotehnik d.o.o.
Hidrotehnik d.o.o.
Partner
Biotehniška fakulteta
Biotehniška fakulteta
Partner

SO-FINANCIRANJE

Projekt je sofinanciran s strani
RS MOP
RS MOP
So-financer
Life programme
Life programme
So-financer

NOVICE PROJEKTA

Zadnje novice o projektu Life ViVaCCAdapt

PROJECT CONTACTS

LIFE ViVaCCAdapt contact - Coordinating Beneficiary Regional development agency ROD Ajdovščina

Address:

Vipavska cesta 4
5270 Ajdpovščina
Slovenia

Phone:

+386 5 365 36 00

Hours:

Mon-Fri 8am - 4pm